GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor een exploitatievergunning t.b.v. cafetaria te Molenhoek aan de Prinsenweg 15.

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Mook en Middelaar

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 09-12-2023

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: APV vergunning verleend voor een exploitatievergunning t.b.v. cafetaria te Molenhoek aan de Prinsenweg 15.

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Prinsenweg Molenhoek Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Molenhoek

Verleende APV-vergunning Voor de exploitatie van een cafetaria te Molenhoek aan de Prinsenweg 15 te Molenhoek. De vergunning is verzonden op 4 december 2023.Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).InformatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Molenhoek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.