GEMEENTEBLADGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Meidoornstraat 21 in Uitgeest, het plaatsen van tijdelijke (max.5 jaar) noodlokalen bij basisschool De Molenhoek, verzenddatum 22 november 2023 (Z23 147590)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Uitgeest

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. GEMEENTEBLADGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Meidoornstraat 21 in Uitgeest, het plaatsen van tijdelijke (max.5 jaar) noodlokalen bij basisschool De Molenhoek, verzenddatum 22 november 2023 (Z23 147590)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Meidoornstraat Uitgeest Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Uitgeest

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving Wij hebben een besluit genomen op deze aanvraag omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen.Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar makenU kunt nu laten weten dat u het niet eens bent met het besluit, omdat dit tegen uw belangen ingaat. Dit heet bezwaar maken. Als u hiervoor het besluit wilt inzien dan kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen graag het besluit met u door. Wilt u na dit contact alsnog bezwaar maken? Dan kunt u dit doen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verstuurd aan de aanvrager.Bezwaar maken kan via een brief of via het digitale formulierMaakt u bezwaar met een brief? Stuur deze dan aan het college van burgemeester en wethouders. Het digitale formulier kunt u vinden op de website van de gemeente. Hier vindt u ook de contactgegevens.In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:- uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer en emailadres;- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);- de reden waarom u bezwaar maakt;- de datum;- uw handtekening.Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening vragenHet indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dathet besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Is er spoed of gaat het om een activiteit die niet kan worden teruggedraaid, waardoor u een beslissing op uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit van de gemeente uit te stellen.Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u een bezwaarschrift hebt ingediend. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Voor het digitaal indienen gaat u naar www.rechtspraak.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de behandeling van een voorlopige voorziening en de tarieven die hiervoor gelden.Een schriftelijke voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Molenhoek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.