STAATSCOURANTMolenhoek – Sparrenburg – A59 1e herziening (NL.IMRO.0796.0002210-1401), ’s-HertogenboschVastgesteld bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordeningBeroep tegen een bestemmingsplan?Algemene informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in s-Hertogenbosch

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen molenhoek
  2. STAATSCOURANTMolenhoek – Sparrenburg – A59 1e herziening (NL.IMRO.0796.0002210-1401), ’s-HertogenboschVastgesteld bestemmingsplan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordeningBeroep tegen een bestemmingsplan?Algemene informatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Met ingang van 10 juni 2013 ligt gedurende zes weken ter inzage het bestemmingsplan ‘Molenhoek – Sparrenburg – A59 1e herziening’. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 23 april 2013 vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Graafsebaan 42/42a en is een herziening van het bestemmingsplan ‘Molenhoek – Sparrenburg – A59’. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor bebouwing ten behoeve van opslag beperkt tot 85 m2. Tevens is daarbij gebruik voor de hoofdfunctie horeca niet toegestaan. Deze herziening van de bestemmingsplanregeling is een gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 januari 2013. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Vastgesteld) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet. Wilt u beroep instellen tegen een bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Gemeente ’s-Hertogenbosch Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch Tel. (073) 615 51 55 E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl Website: www.s-hertogenbosch.nl Openingstijden Stadskantoor: − maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur; − dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Molenhoek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.