Verleende omgevingsvergunning Molenhoek ong perc BLC00-L-2753 in Berlicum

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Sint-Michielsgestel

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. Verleende omgevingsvergunning Molenhoek ong perc BLC00-L-2753 in Berlicum

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Registratienummer 1336511 Verleend en verzonden op 23-01-2024 Molenhoek ong perc BLC00-L-2753 in Berlicum: het realiseren van een tijdelijk depot voor grond en bestratingsmateriaal ten behoeve van rioolwerkzaamheden Reguliere procedure voor de activiteit(en): Wabo - Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Wabo - Werk of werkzaamheden uitvoeren Inzage De beslissing is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 11 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl. Bezwaar Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Voorlopige voorziening Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Molenhoek

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.