GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: Geluidsontheffing APV verleend voor het maken van extra geluid tijdens een feest op 24 februari 2024, Hoeveveld te Molenhoek

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Mook en Middelaar

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 24-2-2024

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. GEMEENTEBLADAlgemeen plaatselijke verordening: Geluidsontheffing APV verleend voor het maken van extra geluid tijdens een feest op 24 februari 2024, Hoeveveld te Molenhoek

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders hebben een geluidsontheffing APV verleend aan bewoners van het Hoeveveld te Molenhoek voor het produceren van extra geluid tijdens een feest op 24 februari 2024 van 16.00 tot 22.00 uur. De ontheffing is verzonden op 14 februari 2024.Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de ontheffing een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het postadres is: Postbus 200, 6585 ZK Mook. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (DigiD noodzakelijk).Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.