GEMEENTEBLADGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Meidoornstraat 21 in Uitgeest, het brandveilig gebruik van de school Molenhoek (Z23 149294)

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Uitgeest

Geplaatst op Lokaalnieuwsmolenhoek.nl op: 18-1-2024

  1. Bekendmakingen Molenhoek
  2. GEMEENTEBLADGemeente Uitgeest, verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Meidoornstraat 21 in Uitgeest, het brandveilig gebruik van de school Molenhoek (Z23 149294)

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Meidoornstraat Uitgeest Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Uitgeest

Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgevingWij hebben een besluit genomen op een aanvraag omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen om bijvoorbeeld iets te bouwen, af te wijken van het bestemmingsplan of een gebouw brandveilig te gebruiken.Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzageHet besluit met bijlagen is digitaal te raadplegen via: https://www.uitgeest.nl/molenhoekHet besluit is ook op afspraak in te zien in het gemeentehuis.Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u in beroep gaanIn dat geval vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. Wilt u na dit contact alsnog in beroep gaan? Dan kunt u dit doen binnen zes weken, vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd.In beroep gaan kan via een brief of via het digitale formulierHet digitale beroepsformulier kunt u vinden via de website www.rechtspraak.nl. Wilt u met een brief in beroep gaan? Stuur deze dan aan de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.In uw beroep moet in ieder geval het volgende staan:- uw naam, adres en woonplaats;- de datum en handtekening;- het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt. U kunt een kopie van het besluit meesturen;- de redenen waarom u het beroep instelt (beroepsgronden).Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening vragen Als u in beroep gaat, heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dathet besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Is er spoed en kunt u een beslissing op uw beroep niet afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit van de gemeente uit te stellen.Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u in beroep bent gegaan. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Voor het digitaal indienen gaat u naar www.rechtspraak.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de behandeling van een voorlopige voorziening en de tarieven die hiervoor gelden.Een schriftelijke voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Unknown

 Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Lokaalnieuwsmolenhoek.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Molenhoek. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.